Over mij

Kinderen, hun ouders en leerkrachten helpen met het echt leren kennen van het kind. Zorgen dat talenten worden ontplooid, dat het kind lekker in zijn of haar vel zit en gelukkig is. Iets bijdragen en van betekenis zijn. Dat is wat ik wil en dat is waarom ik in 2008 met passie PPvKOS ben gestart.

Ik heb jarenlange ervaring met handelingsgerichte en complexere proces diagnostiek en behandeling bij jongeren en werk indien nodig systemisch (opvoedondersteuning, ouder en schoolbegeleiding, vrije tijd, netwerk).

Als lid van het NIP ben ik gebonden aan (professionele en ethische) regels van de beroepscode.

Naast mijn praktijk werk ik parttime bij een schoolbestuur als psychologe. Zo blijf ik mezelf uitdagen op mijn vakgebied en blijf ik op de hoogte van de onderwijsontwikkelingen in afstemming met jeugdzorg.

Samenwerking

Als het nodig is werk ik samen met verwijzers (POH GGZ, huisartsen, gemeenten, gecertificeerde instellingen), kindcentra/basis en voortgezet onderwijsscholen, diagnose behandelgroepen spraaktaalproblematieken, andere zorgaanbieders GGZ binnen psyzorg en in de regio, logopedisten en fysiotherapeuten. Door samenwerking met collega’s en verwijzers krijg ik feedback en inspiratie waardoor ik leer en kritisch blijf en voldoende zicht heb op de sociale kaart.

Lid van:

Psyzorg, een samenwerkingsverband/coöperatie van vrijgevestigde BIG geregistreerde GZ-psychologen in Zuid-Limburg en participeer in de werkgroep Kind en jeugd.

NIP, Sectie Jeugd en werkgroep schoolpsychologen en jeugdhulp.

“Over elke berg leidt een pad, hoewel het niet altijd zichtbaar is vanuit de vallei.”

– Theodore Roethke

Registraties

BIG Register GZ Psycholoog

09050074025

SKJ “Stichting Kwaliteitsregister Jeugd”

130005247

 

Registerpsycholoog Kind en Jeugd NIP

Kwaliteit Registers

picto-03

Heeft u een vraag of wilt u uw kind aanmelden vul dan

het contactformulier in.