Kosten

Psychologische jeugdzorg  valt onder de jeugdwet (geestelijke gezondheidszorg). Met een verwijzing van de huisarts, jeugdarts, consultatiebureau arts, gemeente of gecertificeerde instelling wordt bij de gemeente  onderzoek en behandeling  gemeld en gedeclareerd. PPvKOS heeft hiervoor met  Zuid-Limburgse gemeenten in Maastricht-Heuvelland, Oostelijke en Westelijke Mijnstreek een contract (behalve Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Voerendaal). Voor jongeren tot 18 jaar uit deze gemeenten  geldt geen eigen bijdrage.

De praktijk is wettelijk verplicht om declaratie voor verleende jeugdzorg bij de woongemeente van de jongere in te dienen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dienen enkele gegevens betreffende uw kind aangeleverd te worden  bij uw woongemeente: naam, adres, woonplaatsgegevens, geboortedatum en Burgerservicenummer.

Bij verwijzing via de (huis)arts meldt PPvKOS bij de woongemeente en hoeft u zelf niets te doen. Bij verwijzing via de gemeente dient u zelf aan te melden bij het jeugdteam van uw gemeente. Binnen de financiering  wordt er door de gemeente met arrangementen gewerkt. Dit betekent dat er niet per gesprek gedeclareerd wordt maar dat de behandelaar een ‘arrangement’ kiest waar de behandeling binnen valt. Deze keuze gebeurt aan de hand van een aantal criteria. Ieder jaar worden de tarieven door de gemeente opnieuw vastgesteld.

Jongeren tussen 12 en 16 jaar oud dienen op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) schriftelijke toestemming te geven voor het doorgeven van hun gegevens, naast hun ouders.
Jongeren van 16 jaar of ouder hebben het recht om zelfstandig te bepalen of zij tekenen voor het aanleveren van deze gegevens aan hun woongemeente.

Indien uw kind vanaf 12 jaar, of u als wettelijke vertegenwoordiger, geen toestemming geeft voor het doorgeven van deze gegevens zal de gemeente niet tot vergoeding overgaan.  Wenst u over te gaan tot zelf aanmelden en betalen van onderzoek of behandeling  van uw kind dan is dit mogelijk. Het tarief voor een consult van 45 minuten (met 15 minuten administratietijd) kost  €90,-. Over behandeling of onderzoek die niet vergoed worden wordt uw vooraf geïnformeerd.

Wanneer u niet op een afspraak kunt komen, wordt verwacht dat u uiterlijk 24 uur van tevoren afzegt. Dit kan per mail of telefonisch. Voor korter dan 24 uur geannuleerde afspraak kan ik geen andere afspraak meer inplannen en wordt 50 euro in rekening gebracht. Dit bedrag is voor uw eigen rekening en wordt niet vergoed.