Welkom bij PPvKOS, kleinschalige Psychologische Praktijk voor Kinderen Ouders Scholen te Neerbeek

Voor wie ben ik er

PPvKOS is er voor ouders, jongeren tot 18 jaar en scholen.

Kind & Ouder

U kunt terecht met brede vragen over de (leer) ontwikkeling, gedrag, opvoeding, begeleiding op school of thuis. Jongeren kunnen vanaf 16 jaar ook zelf terecht met hulpvragen.

Scholen

Als senior onderwijsadviseur, GZ en KJ psycholoog NIP kan ik de ontwikkeling van leerlingen, leerkrachten en scholen bevorderen.

Wie ben ik

In 1989 ben ik afgestudeerd als kinder- en jeugdpsychologe. Sinds 1999 ben ik gespecialiseerd  en geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog (BIG) en kinder- en jeugdpsycholoog NIP en SKJ.

Ik heb gewerkt bij schoolbegeleidingsdiensten,  speciale en basisscholen (onderwijsadviseur en leerlingbegeleider met specialisaties hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie, sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag, handelingsgerichte diagnostiek, optimaliseren zorgstructuur op scholen, ondersteunen en coachen van leerkrachten en intern begeleiders door klassenbezoeken en consultatieve leerlingbegeleiding), PCL Maastricht Heuvelland (lid Permanente Commissie Leerlingenzorg) en RVC Limburg (voorzitter Regionale Verwijzingscommissie voortgezet onderwijs).

Certificering & klachten

Marie-Ange Wolfs is gecertificeerd door de kwaliteitscommissie bij het Nederlands Instituut van Psychologen.

Deze praktijk is aangesloten bij een landelijke klachten en geschillenregeling

Mocht u een klacht hebben, bespreek dit dan eerst met ons. Als dit niet lukt of we komen er samen niet uit kunt u contact opnemen met Klacht & Company. In onze klachtenfolder vind u meer informatie over onze klachten procedure.